Top foto

L&B Pijntherapie informatie – Behandeling – Kosten

Pijntherapie en behandeling – indicaties
Wat is de Pijntherapie volgens Liebscher & Bracht?
De L&B Pijntherapie is een nieuwe en onafhankelijke methode voor pijnbestrijding. Zij berust op meer dan 30 jaar ontwikkeling en praktisch klinische ervaring van Dr. Petra Bracht en Roland Liebscher-Bracht. Ze bevat naast de “Osteopressuur” (een manueel therapeutische eerste hulp), de preventieve Bewegingstherapie FaYo (Fasciën Yoga) voor duurzame pijnvrijheid en de L&B Gezondheidstherapie ter optimalisatie van de stofwisseling om klachtenvrijheid door algemene gezondheidsmaatregelen te ondersteunen.
L&B gaat ervan uit dat de meeste pijnen, waaraan de meeste mensen tegenwoordig lijden, door onze hersenen, als gevolg van te hoge musculair-fasciale (myo-fasciale) spanningen, geschakeld worden om het lichaam te beschermen tegen schade zoals artrose (overmatige slijtage), hernia’s etc. Deze pijn veroorzakende mechanismen worden door de van Liebscher & Bracht ontwikkelde Osteopressuur en Liebscher-Bracht oefeningen, de zogenaamde Fasciën -Engpassdehnungen / EPD (speciale fasciale rektechnieken) oorzakelijk en duurzaam tegengewerkt.

Liebscher & Bracht geven hun kennis en kunde van deze behandelmethode sinds 2007 verder in cursussen voor Artsen, Orthopeden, Fysiotherapeuten, Manueeltherapeuten, Osteopaten en Heilpraktiker (D).

Een nieuw, vakgebied overschrijdend pijn verklaringsmodel
De door Liebscher & Bracht ontwikkelde therapie is in staat, de noodzakelijke paradigma verandering in de pijntherapie in te leiden. Basis hiervoor is het inzicht, dat de meeste heden ten dage  optredende pijnen evenals overmatige slijtage aan gewrichten en structuren van de wervelkolom (structuurschade) ontstaan door a-fysiologische (abnormale) spanningen van spieren en fasciën en niet door de schade zelf. Deze meestal te hoge spanningen ontstaan door het tegenwoordig wijd verbreide onvolledig gebruik van onze genetisch ingebouwde beweegmogelijkheden. In een zin samengevat: onze dagelijkse beweging veroorzaakt naast ogenschijnlijk zinloze pijnen een lawine aan fatale gevolgen!

De logica – in een nieuw pijn verklaringsmodel beschreven – is in staat de ongerijmdheden en open vragen over het ontstaan van pijn, slijtage, schade van het beweegsysteem, ontstekingsprocessen, zenuwirritaties, Fibromyalgie of pijngeheugen te beantwoorden.
Artsen uit alle vakrichtingen (orthopedie, chirurgie, anesthesiologie, psychologie, natuurgeneeswijzen, voeding – en  milieugeneeskunde) evenals de in verschillende systemen opgeleide therapeuten (fysiotherapie, neuraal therapie, manuele therapie, osteopathie, chiropraxie, acupunctuur, homeopathie, psychotherapie en ontelbare lichaam en beweegtherapieën) vinden een uniforme, vakoverschrijdende / multidisciplinaire verklaring van hun verschillende manier van aanpak bij pijn.

Naast de kenniscombinatie van de beide ontwikkelaars (orthodoxe geneeskunde en nutritionele geneeskunde, natuurgeneeskunde, machinebouwkunde en vechtkunsten) resulteren actuele bevindingen van het researchfront met name uit de fascia research en de hersenenwetenschappen tot een holistische methodiek, die deze pijntherapie uniek maakt. Ondanks dat deze inderdaad revolutionaire pijntherapie, dikwijls het positief choquerende deel van onze therapeutische methodiek vormt is zij ingebed in een totaal concept, waarin ook FaYo (Fascia Yoga) en de Gezondheidstherapie (Dr. Petra Bracht) veel meer gezondheidsvoordelen opleveren, als alleen pijnvrijheid en gezonde gewrichten tot aan ons levenseinde.  

Er wordt veel beweert – deze pijntherapie bewijst haar werkzaamheid
Over wonderbaarlijke effecten wordt vaak veel verteld. Bij de L&B therapie kan een ieder zich naar ongeveer 30 minuten van de waarheid van bovenstaande uitspraken overtuigen. Niet langer duurt het namelijk om in de eerste behandeling de tot pijn leidende oorzaken te diagnosticeren en in ruim 90% van de gevallen de acute pijn tot 0% of een minimale restpijn te reduceren. Dit resultaat bewijst dat de pijn van de patiënt door de L&B therapie duurzaam kan worden geëlimineerd.

Ongelofelijker wijze speelt gediagnosticeerde schade vrijwel geen rol – het “multimodale model” of “Bio-Psycho-Sociale Model” moet worden aangepast
Het speelt vrijwel geen rol, of de pijnlijdende uitbehandeld zijn, of ze al geopereerd werden, of dat er sprake is van gediagnosticeerde hernia’s (in verschillende stadia), wervel glijden (listhesis) of artrose (slijtage), verkalkingen (bv. schouderpezen…), gewrichts-zenuwontstekingen, scheefheid vanaf geboorte, beenlengteverschillen, Fibromyalgie. Ook bij deze diagnosen bereikt de L&B Pijntherapie in ruim 95% van de gevallen, vaak al in de eerste behandeling een forse pijnreductie.

Al deze beschadigingen worden abusievelijk op basis van de heersende mening voor de oorzaak van de meeste pijntoestanden gehouden. Ook de verenigde wijzen van aanpak binnen ons Bio-Psycho-Sociale model (multimodaal model) leiden niet tot de doelstelling. De opvatting dat pijn chronisch kan worden en dus vroegtijdig met opiaten behandeld moeten worden, zodat er geen overkoepelend “pijngeheugen” ontstaat, is volgend de ervaringen van L&B een irrationeel dwaalspoor. Het leid net zo min naar de oorzakelijke eliminatie van pijn als de zoektocht naar psychische traumata, die weliswaar pijn uitlokken, door toename van de musculair-fasciale spanning,  maar nooit veroorzakend kunnen zijn.

Het gaat om vrijwel alle heden ten dage meest voorkomende pijntoestanden
Bij de door L&B Pijntherapie oorzakelijk beïnvloedbare pijntoestanden gaat het om de meest voorkomende pijntoestanden van hoofd (migraine etc.) tot enkel-voet (hielspoor etc.): hoofdpijn tot migraine, nekpijn, scheefnek, stijve nek, kaakgewricht pijn, schouderpijn (o.a. impingement/inklemming en frozen shoulder), ellenboog pijn (tennis-golfelleboog), peesschedeontstekingen, carpaal tunnel syndroom (CTS), pols-vinger-duim pijn, intercostaal neuralgie (tussenrib pijn), rugpijn gehele rug, Morbus Bechterew, Ischialgie, scoliose, glijd wervel, spinaal kanaal stenose (verenging wervelkanaal), Hexenschuss (spit of acute lumbago), heupgewricht – knie  – enkelvoet pijnen, meniscuspijn, restless legs, joggerscheenbeen (shin plints), kramp kuiten, achillespees irritaties en hielspoor, alle vormen van weke delen reuma, reumatische en MS pijnen, Parkinson, fantoompijnen.
Let op! Ziektebeelden zoals Reuma (RA) of Parkinson / MS kunnen natuurlijk niet door onze eerste hulp, de Osteopressuur, verdwijnen, maar de hen vaak onterecht toegeschreven pijnen kunnen wel gereduceerd worden. Daarnaast zien wij in de therapie als neveneffect een hoeveelheid van positieve veranderingen, bv. verbetering zichtvermogen, afname tinnitus, tandenknarsen, betere aansturing bij MS en Parkinson, vermindering houdingsproblemen, lichamelijke vermoeidheid, therapieresistentie voor acupunctuur en homeopathie, ADS, neerslachtigheid, depressie, seksuele vermoeidheid, inslapen van armen, benen e.v.m.

Het gaat meestal om Alarmpijn – en niet om schadepijn (beschadigde structuren) 
De genoemde pijnen zijn volgens Liebscher & Bracht niets anders dan de taal van ons lichaam, waarmee deze zijn gewrichten en wervelkolom voor schade wil behoeden / beschermen. Net zoals het olielampje in de auto ons er voor wil waarschuwen, dat er schade aan de motor dreigt als er te weinig olie in het systeem is. Zou u het goed vinden dat na het kapot slaan of afplakken van het olielampje door de monteur (vergelijkbaar met het geven van steeds sterkere pijnmedicatie of injecties of nog erger – operaties – door de arts, orthopeed…) de waarschuwing onderdrukt word en deze u dan weer met de auto de weg op stuurt? Deze maatregelen bevorderen op de lange duur de artrose en beschadigen dus toenemend onze gewrichtsstructuren (vgl. carrosserie onderdelen van de auto). Deze maatregelen leiden verder in de doodlopende straat van meer pijn en beperkingen.
Ook het passief bewegen van de verschillende carrosserie onderdelen (vergelijk manuele – osteopatische  mobilisaties/manipulaties gewrichten/organen/spieren/fasciën etc.) dus het bewegen van de auto (onderdelen) van buitenaf leidt niet tot een oorzakelijke en duurzame verbetering. Immers, zolang de in onze hersenen geprogrammeerde ‘handremmen’ aangetrokken blijven, zal de Alarmpijn vroeger of later weer terugkeren en of toenemen. Ook de vaak toegepaste reguliere krachttraining zal de bom toenemend op scherp doen stellen. Een zwaardere motor in de auto leggen, dus meer PK, leid tot verdere spanningstoename op de myofasciale structuren (de reeds overmatig aangetrokken handremmen/spanriemen), wat vroeger of later weer tot recidief zal leiden, nl. pijn en beperkingen.
Wat helaas al jaren word overzien is dat het bij de meeste pijntoestanden om te grote spanningsverschillen van de ‘myofasciale’ structuren rondom onze gewrichtsstructuren gaat. Als deze spanningen toenemen, te vergelijken met het steeds meer aantrekken van de handrem in de auto, zal er meer afbraak (bv. van kraakbeen) dan opbouw plaatsvinden, totdat er een moment ontstaat waarbij door druktoename de wrijvingsenergie in het gewricht buitenproportioneel toeneemt. Druk – en trekspanningen worden door allerlei sensoren in onze botten, gewrichten, spieren en fascia voortdurend gemeten en worden in onze hersenen voortdurende met ‘blindkopieën’ vergeleken. De hersenen projecteren bij dreigende schade ‘Alarmpijn’ in de betrokken regio, zodat het lichaam van bepaalde bewegingen afziet om zodoende de structuur te beschermen. Zo wordt de pijn, die we willen bestrijden, de informatie van het lichaam, die wij graag gebruiken om de oorzaak van de pijn weg te nemen. Valt de dreigende schade weg, dan is de pijn (alarm) overbodig. Dit verklaart de bij deze therapie, vaak al in minuteneffect, normale pijnreductie, wiens omvang velen voor onmogelijk houden. Dit zelfs bij pijntoestanden waaronder betrokkenen al jaren of tientallen jaren geleden hebben.

Hoe kon in de medische wereld dit misverstand ontstaan?
De oorzaak hiervoor, dat zelfs de onbetwiste vooruitstrevende medische wetenschap over de aan onze pijntherapie ten grondslag liggende samenhangen niets weet, heeft niets met een slecht opleidingsniveau of een te kort schieten van arts en therapeut van doen. Het heeft ermee te maken dat men geen oplossing kan vinden, als men van verkeerde uitgangspunten uitgaat en dien ten gevolge niet doeltreffende methoden van aanpak kiest. Reguliere pijntherapeuten zijn pijnspecialisten, die vaak met name biologische en biochemische kennis verzamelt hebben. Hun wijze van aanpak bij de behandeling van pijn wordt vaak niet door hunzelf en door anderen ondervraagd, omdat ze toch diegenen zijn, die het moeten weten. De minsten denken zo vrij, dat het vermoeden kan ontstaat, dat de pijnspecialisten eenvoudigweg verkeerd zijn opgeleid. Toch zou dit de meest logische verklaring kunnen zijn, dat ondanks modernste bevindingen van de medische wetenschap pijn in de bevolking schijnbaar onbedwingbaar toeneemt.
Aangezien de slijtage van gewrichten en het alarmpijnsysteem van ons lichaam, dat voor deze beschadigingen waarschuwt, grotendeels een mechanisch – fysiologisch probleem is, kan zelfs een hooggekwalificeerde en op pijn gespecialiseerde professor dit probleem normaliter niet herkennen. Deelnemende orthopeden of chirurgen aan de L&B cursus: “wat wij hier leren, horen wij voor het eerst” en “Wij hebben geleerd röntgen, CT en MRI te interpreteren, maar daarop zijn de te hoge spanningen niet te zien, wel de gevolgen, de symptomen (slijtage!). Deze spanningen waren om die reden voor ons niet existent.” Voor de toekomst zal het dus nodig zijn, de kennis omtrent de nieuwe kijk op pijn tot opleidingsinhoud op de universiteiten te maken.

Laat u zichzelf de werkzaamheid van deze therapie bewijzen
Laat u zich van de waarheid van bovenstaande beweringen overtuigen. Vormt uw mening zelf, nadat u zich geïnformeerd heeft. De theorie, de methodiek en de therapeutische resultaten, die sinds ruim 35 jaar getoetst en vertrouwd zijn, kunnen en zullen bediscussieert worden. Tot op de dag van vandaag konden ze echter door critici, die deze bevindingen en ervaringen niet verklaren konden, niet weerlegt worden. In tegendeel: deelnemers aan de presentaties en opleidingen zijn enthousiast van de logica van de theorie en de hoge werkzaamheid, die ze in deze vorm nooit voor mogelijk hadden gehouden.
Ga bij uzelf te rade of u de momenteel bij u toegepaste therapie met al zijn tegenspraak en onvoldoende genezingsresultaat als waardevol en juist ervaart. Breng anders de moed mee, de beker leeg te maken met alles wat u denkt te weten of geleerd hebt over pijn. Egaal, of u arts, therapeut, pijn geplaagde of pijn geplaagde arts of therapeut bent. Laat u zich verrassen.Terug naar boven

 


foto Liebscher en Bracht
  Roland en Petra
  Liebscher - Bracht

Hoe functioneert de L&B Pijntherapie?
De behandeling
Anamnese
De eerste stap naar een succesvolle pijnbehandeling is de anamnese – het vraaggesprek. De therapeut legt de afloop van de behandeling uit en hoe de pijn ontstaat. Verder wordt uitvoerig de pijnhistorie, de nu aanwezige pijntoestanden, exacte pijnlokalisatie en moment (situaties) van optreden gedocumenteerd. De actuele pijn wordt vastgelegd evt. ook met een foto van de ingenomen pijnlijke positie of belasting moment. De pijn in deze positie = 100% en wordt na de behandeling vergeleken in de voorheen ingenomen pijnlijke positie. Gevraagd wordt hoeveel % (restpijn) er over is. Na de anamnese kan de therapeut met de Osteopressuur beginnen.

Osteopressuur
Met de door Liebscher & Bracht ontwikkelde pijnpuntpressuur op het bot, worden verkeerd geprogrammeerde spier-fascie spanningen (meestal overspanning) gewist, als het ware gereset. De therapeut behandelt u geheel natuurlijk en oorzakelijk met zijn handen. Met de druk op de door Liebscher & bracht ontdekte Alarmpijnreceptoren worden pijnpunten beïnvloed, die als een biologisch informatieschakelstation naar onze hersenen fungeren. De vastgelopen pijntoestand wordt door Osteopressuur gewist, het musculair-fasciale evenwicht herstelt en de pijn vaak in minuteneffect volledig uitgeschakeld of sterk gereduceerd.

Liebscher-Bracht oefeningen (Duits: EngPassDehnungen)
In deze speciale oefeningen volgens Liebscher-Bracht worden actieve en passieve rekimpulsen, versteviging (kracht) – en aansturing (coördinatie) impulsen ingezet. Het zijn oefeningen en beweegvormen voor de pijnregio, die het effect van de Osteopressuur ondersteunen en duurzaam in de hersenen worden geprogrammeerd. De oefeningen zijn vast bestanddeel van de therapie en zorgen ervoor dat de pijnvrijheid behouden blijft en een pijnvrij gezond leven en bewegen mogelijk wordt. De L&B therapeut begeleid de patiënt exact in de uitvoering van de oefeningen. Dit waarborgt dat de oefeningen ook thuis gemakkelijk kunnen worden uitgevoerd.

Verder worden er hulpmiddelen ingezet (aanbevolen) zoals de Fasia-Rol-Massage (FRM- set) voor alle pijntoestanden, voor de enkel-voet-knie (Knieretter), voor de kaakregio (Kieferretter), voor de rug (Rückenretter), Osteopressuur light / zelf-druk-set (Druckerset) en voedingssupplementen (NEM) ter ondersteuning van uw eigen behandelresultaat en u onafhankelijk te maken therapie. Dus hulp tot zelfhulp!

Behandel – en bereikt resultaat controle
De door de behandeling bereikte pijntoestand kan duurzaam worden behouden. Het behoud van de bereikte pijnreductie of zelfs een verdere verbetering van de pijntoestand is bepalend ervan afhankelijk of u de oefeningen regelmatig uitvoert! Het is niet uit te sluiten dat u na de 1e behandeling spierpijn kunt krijgen. Dit is echter een positief signaal van het lichaam, dat de spieren weer worden geactiveerd. Soms kan er in de behandelde regio een blauwe plek optreden, wat normaal is bij sommige bindweefsel typen.
Er kunnen voor een pijntoestand, bv. lage rugpijn gemiddeld 3 behandelingen nodig zijn.
De “Liebscher-Bracht oefeningen” (huiswerkoefeningen) kosten u qua tijdsinvestering in optimale zin per pijntoestand dagelijks 10-20 minuten (bv. 3-5 oefeningen) en als de pijnregio niet of nauwelijks meer pijnlijk is nog maar enkele minuten ter onderhoud. Het regelmatig uitvoeren van de “oefeningen” moet u vergelijken met het dagelijkse tandenpoetsen!            
Ook het regelmatig uitvoeren van de FRM (Fascia Rol Massage als hulpmiddel) in de betrokken pijnregio, bv. avonds voor de TV, vermindert verder de spanning in spieren en fasciën, bevordert afvaltransport en maakt het oefenen makkelijker.
Omdat de “Liebscher-Bracht oefeningen” direct effect hebben is de motivatie (en nodige wilskracht) om ze thuis uit te voeren duidelijk groter als bij de bekende reguliere oefentherapieën. Dus de keuze is aan jouw zelf of je 10-20 minuten van de dag wilt investeren voor je eigen cruciaal belangrijke basisgezondheid.

Nazorg
U kunt u toestand thuis kontrolleren en bij vragen of veranderingen van u pijntoestand direct de therapeut contacteren. Probleem: De mens is van nature lui geprogrammeerd. We komen normaliter alleen in actie als we iets nodig hebben. We laten u na de behandeling niet alleen. Als patiënt is het erg zinvol en dringend aan te bevelen om na verloop van tijd, op afspraak, tegen een geringe vergoeding, het behandelresultaat en de oefeningen onder begeleiding te laten controleren of eventueel naar andere regio’s uit te breiden. Zo kunt u duurzaam u pijnvrijheid bewakenTerug naar boven

 


foto lnb behandeling
Naar de website van Liebscher en Bracht