foto top

Startpagina

De Liebscher & Bracht Pijntherapie

De Liebscher & Bracht Pijntherapie is een zelfstandige methode voor oorzakelijke en natuurlijke behandeling van pijn. ze bouwt op ruim 30 jaar ervaring van dr. Petra Bracht en Roland Liebscher-Bracht.
Ruim 95 Procent van de patiënten, die door de pijntherapie volgens Liebscher & Bracht behandeld worden, gaan pijnvrij of duidelijk pijnarmer naar huis – zonder medicatie of operatie.

Basis voor deze frapperende werkzaamheid is de ontdekking, dat in de allermeeste gevallen, niet structurele afwijkingen zoals slijtage (artrose) of schade (bv. hernia van de tussenwervelschijf, meniscusscheurtje, kraakbeenschade etc.) de pijn veroorzaakt, maar te hoge spanningen van spieren-fasciën (te vergelijken met een te strak getrokken spanriem). Er wordt dan een ‘Alarmpijn’ in de betreffende regio geprojecteerd, waarmee onze hersenen ons willen beschermen / waarschuwen tegen (dreigende) schade of verergerende schade als deze reeds bestaat. Overmatig gespannen, ‘verkorte’ spieren, zoals deze door eenzijdig gebruik ontstaan, veroorzaken in onze hersenen een reactiepatroon wat tot pijnprojectie en blokkade in spieren en fasciën leidt.

De L&B Pijntherapie gebruikt de pijn als signaal d.m.v. de speciale manuele ‘Osteopressuur’ uitgeoefend direct op het bot (druk op functionele receptoren) ter hoogte van de peesaanhechting in het botweefsel. Ze beveelt de hersenen de foutieve spanningsverhoudingen in de hersenen te reorganiseren, waardoor de Alarmpijn vermindert of wordt afgesteld en er ruimte wordt geschapen voor optimaal functie- en beweegherstel. Dit betekent: de bereikte pijnafname of pijnvrijheid door de ‘Osteopressuur’ (vergelijk: “reset software” hersenen) kan alleen duurzaam geïnstalleerd en toenemend verbetert worden als de betrokken verkorte structuren (vergelijk: hardware, onze carosserie) door het regelmatig uitvoeren van de oefeningen optimale spanningsverhoudingen behouden. Dus zolang uw dagelijks houding en beweegprofiel onveranderd blijven, zolang moet u ook de oefeningen compenserend blijven uitvoeren.

“Ons doel is het, iedere mens de mogelijkheid op een pijnvrij leven te bieden!”
Iedere mens zou tot op hoge leeftijd een pijnvrij leven kunnen leiden. Deze visie drijft pijnspecialist Roland Liebscher-Bracht na meer als 30 jaar therapie ervaring steeds weer aan. Daarvoor heeft hij in samenwerking met zijn vrouw Dr. Petra Bracht een revolutionair behandelconcept ontwikkelt, dat pijn niet alleen uiterst effectief behandelt, maar ook volledig zonder operaties, pijnmedicatie uitkomt.

Hoe ontstaat pijn?
Waarom hebben zoveel mensen tegenwoordig steeds meer pijn, hoewel onze moderne leven van alle dag steeds minder lichamelijke belasting vergt? En hoe komt het, dat deze pijntoestanden door de huidige medische stand van zaken niet duurzaam kunnen worden opgelost?
Al deze vragen versterkten steeds meer de motivatie en gedrevenheid tot onderzoek van Roland en Petra Liebscher-Bracht, voordat er een volledig nieuwe kijk op het ontstaan van pijn ontstond: aangezien wij in onze moderne alle daagse bewegingspatronen nog maar een klein deel van onze gewrichtshoekstanden gebruiken (b.v. omdat wij veel zitten, staan), ontstaat op de lange duur een sterke spanningstoename in spieren en fasciën. Hierdoor ontstaat een enorme druk (overmatige compressiekrachten) op gewrichten en wervelkolom, die dien ten gevolge slijten. Receptoren in ons lichaam registreren deze schade toename en leiden deze informatie door naar onze hersenen. De hersenen projecteren dien ten gevolge een Alarmpijn in de betrokken lichaamsregio.

Hoe kunt u duurzaam pijnvrij blijven?
Om duurzaam pijnvrij te kunnen blijven, is het natuurlijk belangrijk, de eenzijdige bewegingspatronen – waardoor de pijn is ontstaan – consequent te veranderen. Velen hebben in de bezigheden van alle dag niet de gelegenheid hiervoor, omdat ze in hun beroep nu een maal hoofdzakelijk moeten zitten of staan. Daarom heeft Liebscher & Bracht de zogenaamde EngPassDehnungen (EPD) ontwikkeld: doel van deze speciale rekoefeningen, die een ieder in zijn dagelijkse bezigheden kan inbouwen, is, door het regelmatig en optimaal uitvoeren hiervan, het bereiken van duurzame pijnvrijheid.

Onze hulpmiddelen
We hebben het tot onze opgave gemaakt zoveel mogelijk mensen te begeleiden naar een pijnvrij leven. Hiervoor stelt Liebscher & Bracht hun kennis (gratis) en hulpmiddelen ter beschikking, waarmee u uzelf bij pijn kunt helpen en kunt verhinderen dat pijn ontstaat (preventie).
https://www.liebscher-bracht.com//

Wat zijn gecertificeerde L&B partners?
Door de hoge werkzaamheid van de pijntherapie volgens Liebscher & Bracht wordt onze behandeling steeds bekender en Duitsland wijdt toegepast. Om ook u verder de hoogste kwaliteit van de Liebscher & Bracht therapie te kunnen bieden door de verschillende therapeuten, heeft Liebscher & Bracht het ‘kwaliteitskeurmerk’ ontwikkeld. Als u meer informatie over de Liebscher & Bracht therapie wilt weten, bezoek dan ook de Duitse website: https://www.liebscher-bracht.com/ 

Kosten Liebscher & Bracht Pijntherapie
Consult L&B – Pijnbehandeling, €120,- (1 uur). Binnen een behandeling kan ik u aangeven of de behandeling werkt. Er kunnen gemiddeld 3 behandelingen voor een pijnregio nodig zijn.

Deutsche Sprache hier!
„Unser Ziel ist, jedem Menschen ein schmerzfreies Leben zu ermöglichen!“
Jeder Mensch soll bis ins hohe Alter ein schmerzfreies Leben führen können – diese Vision treibt Schmerzspezialist Roland Liebscher-Bracht nach über 30 Jahren Therapie-Erfahrung immer wieder an. Dafür hat er zusammen mit seiner Frau Dr. Petra Bracht ein revolutionäres Behandlungsverfahren entwickelt, das Schmerzen nicht nur äußerst effektiv behandelt, sondern auch völlig ohne Operationen, Schmerzmittel oder sonstige Medikamente auskommt.

Wie entstehen die Schmerzen?
Warum haben so viele Menschen in der heutigen Zeit immer mehr Schmerzen, obwohl der moderne Alltag doch weniger körperliche Belastungen erfordert? Und wie kommt es, dass diese Schmerzen von der heutigen Medizin nicht dauerhaft behoben werden können?
All diese Fragen trieben die intensive Forschungsarbeit von Roland und Petra Liebscher-Bracht immer weiter voran, ehe sich eine völlig neue Sichtweise auf die Schmerzentstehung herauskristallisierte: Da wir in unserem modernen Alltag durch einseitige Bewegungsmuster nur noch wenige Gelenkwinkel nutzen (z. B. weil wir viel sitzen), entstehen langfristig starke Überspannungen in den Muskeln und Faszien. Dadurch wird enormer Druck auf die Gelenke
und Wirbel ausgeübt, die infolgedessen verschleißen. Rezeptoren im Körper registrieren diese Schädigung und leiten die Information an das Gehirn weiter. Das Hirn projiziert daraufhin einen Alarmschmerz in die betroffene Körperregion.

Wie können Sie dauerhaft schmerzfrei bleiben?
Um dauerhaft schmerzfrei bleiben zukönnen, ist es natürlich wichtig, die einseitigen Bewegungsmuster – durch die die Schmerzen entstanden sind – konsequent zu ändern. Viele haben in ihrem Alltag jedoch nicht die
Gelegenheit dazu, weil sie in ihrem Beruf nun mal entweder hauptsächlich sitzen oder stehen müssen. Deshalb haben Liebscher & Bracht die sogenannten Engpassdehnübungen entwickelt: Ziel der Übungen , die jeder in seinen Alltag einbauen kann, ist, durch deren regelmäßige und optimale Durchführung eine dauerhafte Schmerzfreiheit zu erreichen.
Was sind Qualitätspartner?
Durch die hohe Wirksamkeit der Schmerztherapie nach Liebscher & Bracht wird unsere Behandlung immer bekannter und deutschlandweit angewandt.
Um Ihnen auch weiterhin die höchste Qualität der Liebscher & Bracht -Therapiedurch unterschiedliche Therapeuten gewährleisten zu können, haben wir das Gütesiegel „Qualitätspartner“ entwickelt.
Wenn Sie mehr über die Liebscher & Bracht-Therapie erfahren wollen, besuchen Sie unsere
Webseite: https://www.liebscher-bracht.com/

Die Liebscher und Bracht Schmerztherapie
Die Liebscher und Bracht Schmerztherapie ist eine eigenständige Methode zur Behandlung von Schmerzen. Sie beruht auf der über 30-jährigen Entwicklung und praktischen Erfahrung von Dr. Petra Bracht und Roland Liebscher-Bracht.
95 Prozent der Patienten, die mit der Schmerztherapie nach Liebscher-Bracht behandelt werden, gehen schmerzfrei oder erheblich schmerzärmer nach Hause – ohne Medikamente oder OP. Grundlage für die frappierende Wirksamkeit ist die Entdeckung, dass nicht Verschleiß oder Schädigung die Schmerzen verursachen, sondern muskulär-fasziale Fehlspannungen. Diese führen zu sogenannten Alarmschmerzen, mit denen das Gehirn den Körper vor Schädigungen warnen will. Verspannte, verkürzte Muskeln, wie sie durch einseitige Nutzung entstehen, lösen im Gehirn Reaktionsmuster aus, die sich in der Folge als Schmerz und Blockade in Muskeln und Faszien zeigen. Die Therapie nutzt Schmerz als Signal und setzt mit Hilfe der speziellen Osteopressur-Technik direkt am Knochen manuelle Impulse. Sie befehlen dem Gehirn, die Bewegungsabläufe in maximaler Geschwindigkeit zu reorganisieren, den Schmerz quasi „loszulassen“ (vergleich ‘reset’ software) und wieder Raum zu schaffen für optimale Funktions- und Bewegungsfähigkeit. Dass heisst:  die erreichte Schmerzabnahme oder Schmerzfreiheit kann nur dauerhaft installiert und stehtig verbessert werden, wenn Sie die betroffenen verkürzten Strukturen (vergeleich hardware: Muskeln-Faszien), durch regelmässiges üben optimale Spannungsverhältnisse bieten.

„Unser Ziel ist, jedem Menschen ein schmerzfreies Leben zu ermöglichen!“
Jeder Mensch soll bis ins hohe Alter ein schmerzfreies Leben führen können – diese Vision treibt Schmerzspezialist Roland Liebscher-Bracht nach über 30 Jahren Therapie-Erfahrung immer wieder an. Dafür hat er zusammen mit seiner Frau Dr. Petra Bracht ein revolutionäres Behandlungsverfahren entwickelt, das Schmerzen nicht nur äußerst effektiv behandelt, sondern auch völlig ohne Operationen, Schmerzmittel oder sonstige Medikamente auskommt.

Wie entstehen die Schmerzen?
Warum haben so viele Menschen in der heutigen Zeit immer mehr Schmerzen, obwohl der moderne Alltag doch weniger körperliche Belastungen erfordert? Und wie kommt es, dass diese Schmerzen von der heutigen Medizin nicht dauerhaft behoben werden können?
All diese Fragen trieben die intensive Forschungsarbeit von Roland und Petra Liebscher-Bracht immer weiter voran, ehe sich eine völlig neue Sichtweise auf die Schmerzentstehung herauskristallisierte: Da wir in unserem modernen Alltag durch einseitige Bewegungsmuster nur noch wenige Gelenkwinkel nutzen (z. B. weil wir viel sitzen), entstehen langfristig starke Überspannungen in den Muskeln und Faszien. Dadurch wird enormer Druck auf die Gelenke und Wirbel ausgeübt, die infolgedessen verschleißen. Rezeptoren im Körper registrieren diese Schädigung und leiten die Information an das Gehirn weiter. Das Hirn projiziert daraufhin einen Alarmschmerz in die betroffene Körperregion.

Wie können Sie dauerhaft schmerzfrei bleiben?
Um dauerhaft schmerzfrei bleiben zu können, ist es natürlich wichtig, die einseitigen Bewegungsmuster – durch die die Schmerzen entstanden sind – konsequent zu ändern. Viele haben in ihrem Alltag jedoch nicht die Gelegenheit dazu, weil sie in ihrem Beruf nun mal entweder hauptsächlich sitzen oder stehen müssen. Deshalb haben Liebscher & Bracht die sogenannten Engpassdehnübungen entwickelt: Ziel der Übungen , die jeder in seinen Alltag einbauen kann, ist, durch deren regelmäßige und optimale Durchführung eine dauerhafte Schmerzfreiheit zu erreichen.

KOSTEN
Eine Schmerztherapie Behandlung nach Liebscher & Bracht kostet € 135,- (etwa 1 Stunde, dass erste Mal bis 1.5 Stunden). Für einen Schmerzbereich werden durchschnittlich 3 Behandlungen gebraucht.
Es betrifft KEINE Kassentherapie.

Wie läuft eine optimale Behandlung nach Liebscher & Bracht ab?
Der Liebscher & Bracht Goldstandard (15.01.2020)

UNSERE HILFSMITTEL
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, so viele Menschen wie möglich in ein schmerzfreies Leben zu begleiten. Dafür stellen wir dir das Wissen zur Verfügung, dir bei Schmerzen selbst helfen und ihnen vorbeugen zu können – ohne Medikamente oder Operationen. Schaue dir jetzt unsere Hilfsmittel zur Selbstbehandlung an, mit denen du deine Schmerzen sofort lindern kannst:
https://www.liebscher-bracht.com//

 


foto Maurice Theunissen


Maurice Theunissen

Master Manueeltherapeut


Liebscher &
Bracht
Pijntherapie Theunissen (Heerlen-NL) 
ook in (auch in) Physiopraxis Zimmermann (Würselen-D)Hier kunt u mijn cv inzien.